Gå til startside


Don Quijote Kunsthåndværk


Forlaget Don Quijote


Lysbilledforedrag af Jan Mogensen


Tag på eventyr med Don Quijote Rejser


Rejsebeskrivelser af Jan Mogensen


Kontakt Jan Mogensen

Adresse:

Havetoften 59

DK-2630 Taastrup

Tlf.: 61 51 33 31

Spansk Grammatik

- Download

Nedenstående pdf-filer svarer på nær ganske små rettelser til den trykte 2. udgave af Spansk Grammatik.


Forside og indholdsfortegnelse

Kapitel 1, Sætningsopbygning

Kapitel 2, Verbet

Kapitel 3, Substantivet

Kapitel 4, Adjektivet

Kapitel 5, Adverbiet

Kapitel 6, Talord

Kapitel 7, Pronominet

Kapitel 8, Det personlige pronomen

Kapitel 9, Det refleksive pronomen

Kapitel 10, Det possessive pronomen

Kapitel 11, Det demonstrative pronomen

Kapitel 12, De indefinitte pronominer

Kapitel 13, Sætningsindledere

Kapitel 14, Konjunktioner

Kapitel 15, Relative pronominer

Kapitel 16, Interrogative pronominer og adverbier

Kapitel 17, Tempus og aspekt

Kapitel 18, Verbets modus

Kapitel 19, Modus i hovedsætninger

Kapitel 20, Modus i kompletivsætninger

Kapitel 21, Modus i relativsætninger

Kapitel 22, Modus i adverbielle bisætninger

Kapitel 23, Ser og estar

Kapitel 24, Infinitte verbalformer

Kapitel 25, Infinitiv

Kapitel 26, Gerundium

Kapitel 27, Participium

Kapitel 28, Præpositioner

Stikordsregister

Øvrige kapitler er på vej