Anmeldelse af Spansk Grammatik, 2. udg.

af Hanne Carlsson i Gymnasieskolen, maj 2003

Bør stå på biblioteket

Denne grammatik har jeg kun hørt godt om og derfor også anskaffet den til min skoles bibliotek, før jeg fik den til anmeldelse.

Det er svært at gennemgå så stort et værk til en anmeldelse. Grammatik drejer sig både om fordybelse og om afklaring af her og nu-spørgsmål. Spansk Grammatik er velegnet til begge dele, dels på grund af den systematiske gennemgang startende med sætningens opbygning i kapitel I og afsluttende med en liste over 450 verber i kapitel 30, dels pga. et omfattende stikordsregister bagest i bogen.

Der er ikke det hjørne i det spanske sprog, bogen ikke kommer ind i, og selv om vægten er lagt på spansk standardsprog, er der også inddraget dialektale træk og latinamerikansk spansk. Jeg hører til de lærere, der synes, grammatik er spændende, og derfor er denne bog en guldgrube og ikke en, man bliver færdig med.

Grammatikken sigter især på undervisningen på universiteternes grunduddannelse og kræver derfor et grundlæggende kendskab til det spanske sprog. Spansk Grammatik bør være til enhver spansklærers rådighed og stå som opslagsværk for eleverne/kursisterne på skolernes bibliotek.