Spansk Grammatik af Jan Mogensen


Lysbilledforedrag af Jan Mogensen


Tag på eventyr med Don Quijote Rejser


Rejsebeskrivelser af Jan Mogensen

Startside


Kontakt Jan Mogensen

Adresse:

Havetoften 59

DK-2630 Taastrup

Tlf.: 61 51 33 31

Jan Mogensen

 

Hvem er jeg?

Jeg er cand.phil i spansk og latinamerikansk fra Københavns Universitet og har siden taget en ph.d-grad samme sted. Jeg har undervist på de fleste universiteter fra Lund i Sverige til Universitetet i Aalborg. Mine foredrag har været ude over det meste af landet og er blevet brugt på høj-, efter- og gymnasieskoler, i personaleforeninger, på plejehjem og i pensionistforeninger samt i aftenskoleregi.

Jeg driver mit eget forlag hvor jeg har udgivet to rejseberetninger og en spansk grammatik. Desuden arrangerer jeg rejser med både kulturelt og fysisk udfordrende indhold.

Pt. arbejder jeg som it-projektleder.

Jeg er født i 1961 og har to spansktalende børn på hhv. femten og sytten år.

Mine foredrag

Foredragene tager udgangspunkt i mine rejser i det meste af verden, og hvert foredrag illustreres med lysbilleder. En del af dem ledsages tillige af originale lydoptagelser fra de pågældende egne. Foredragene varer 1½ til 2 timer inkl. pause, og tilhørerne har mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Jeg medbringer selv lysbilledfremviser, men vil gerne have stillet båndoptager, lærred, bord og evt. forlængerledning til rådighed.